Akordy w tonacji Ab (As-dur)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji Ab (As-dur). Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji Ab jest gama Ab durowa złożona z dźwięków: Ab Bb C Db Eb F G Akordy w tonacji A mogą zawierać tylko dźwięki z tej…

Akordy w tonacji B moll

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji B moll. Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji B moll jest gama B molowa naturalna złożona z dźwięków: B C# D E F# G A Akordy w tonacji B moll mogą zawierać tylko…

Akordy w tonacji Bb moll

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji Bb moll. Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji Bb moll jest gama Bb molowa naturalna złożona z dźwięków: Bb C Db Eb F Gb Ab Akordy w tonacji Bb moll mogą zawierać tylko…

Akordy w tonacji A# moll (Ais moll)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji A# moll. Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji A# moll jest gama A# molowa naturalna złożona z dźwięków: A# B# C# D# E# F# G# Akordy w tonacji A# moll mogą zawierać tylko…

Akordy w tonacji Ab moll (As moll)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji Ab moll. Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji Ab moll jest gama Ab molowa naturalna złożona z dźwięków: Ab Bb Cb Db Eb Fb Gb Akordy w tonacji Ab moll mogą zawierać tylko…

Akordy w tonacji G# moll (Gis moll)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji G# moll. Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji G# moll jest gama G# molowa naturalna złożona z dźwięków: G# A# B C# D# E F# Akordy w tonacji G# moll mogą zawierać tylko…

Akordy w tonacji G moll

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji G moll. Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji G moll jest gama G molowa naturalna złożona z dźwięków: G A Bb C D Eb F Akordy w tonacji G moll mogą zawierać tylko…

Akordy w tonacji F# moll (Fis moll)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji F# moll. Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji F# moll jest gama F# molowa naturalna złożona z dźwięków: F# G# A B C# D E Akordy w tonacji F# moll mogą zawierać tylko…

Akordy w tonacji F moll

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji F moll. Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji F moll jest gama F molowa naturalna złożona z dźwięków: F G Ab Bb C Db Eb Akordy w tonacji F moll mogą zawierać tylko…

Akordy w tonacji E moll

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji E moll. Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji E moll jest gama E molowa naturalna złożona z dźwięków: E F# G A B C D Akordy w tonacji E moll mogą zawierać tylko…