Akordy w tonacji A (A-dur)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji A (A-dur).

Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji A jest gama A durowa złożona z dźwięków:

A B C# D E F# G#

Akordy w tonacji A mogą zawierać tylko dźwięki z tej gamy. Zbudujemy je wykorzystując każdy kolejny dźwięk gamy jako dźwięk bazowy (prymę).

Aby określić jakie akordy występują w dowolnej tonacji durowej możesz zastosować schemat :

 • I ii iii IV V vi vii°

oznacza to, że akordy w tonacji durowej, zbudowane na kolejnych stopniach gamy, to kolejno akordy:

 • durowy – molowy – molowy – durowy – durowy – molowy – zmniejszony

Stosując ten schemat do gamy A otrzymamy akordy:

 1. I – A – złożony z dźwięków A C# E
 2. ii – Bm* – złożony z dźwięków B D F#
 3. iii – C#m – złożony z dźwięków C# E G#
 4. IV – D – złożony z dźwięków D F# A
 5. V – E – złożony z dźwięków E G# B
 6. vi – F#m – złożony z dźwięków F# A C#
 7. vii° – G#° – złożony z dźwięków G# B D

W ten sam sposób można określić również jakie akordy septymowe będą częścią tej tonacji. Schemat to:

 • maj7 – m7 – m7 – maj7 – dom7 – m7 – m7(b5)

m7 – akord molowy septymowy
maj7 lub M7- akord durowy septymowy
dom7 lub 7 – akord septymowy dominantowy
m7(b5) – akord molowy z septymą małą i kwintą zmniejszoną (tzw. akord półzmniejszony)
dim lub ° – akord zmniejszony (diminished)

Akordy septymowe w tonacji A to:

 1. I – Amaj7 / AM7 – złożony z dźwięków A C# E G#
 2. ii – Bm7*złożony z dźwięków B D F# A
 3. iii – C#m7 – złożony z dźwięków C E G# B
 4. IV – Dmaj7 / DM7 – złożony z dźwięków D F# A C#
 5. V – E7 – złożony z dźwięków E G# B D
 6. vi – F#m7 – złożony z dźwięków F# A C# E
 7. vii° – G#m7(b5) – złożony z dźwięków G# B D F#

Najpopularniejsze progresje w tonacji A:

 • I – IV – V → A – D – E
 • I – vi – IV – V → A – F#m – D – E
 • I – vi – ii – V → A – F#m – Bm – E
 • ii – V – I → Bm7 – E7 – Amaj7

* W zapisie w systemie anglosaskim występuje dźwięk B, który obniżony o pół tonu zapisuje się jako Bb. W zapisie polskim funkcjonuje dźwięk H, który obniżony o pół tonu daje B. W związku z tym Bb (ang.) = B (pol.). Na tej stronie posługuję się wyłącznie zapisem międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *