Akordy w tonacji A# moll (Ais moll)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji A# moll.

Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji A# moll jest gama A# molowa naturalna złożona z dźwięków:

A# B# C# D# E# F# G#

Akordy w tonacji A# moll mogą zawierać tylko dźwięki z tej gamy. Zbudujemy je wykorzystując każdy kolejny dźwięk gamy jako dźwięk bazowy (prymę).

Aby określić jakie akordy występują w dowolnej tonacji molowej możesz zastosować schemat :

 • I ii° III iv v VI VII

oznacza to, że akordy w tonacji molowej, zbudowane na kolejnych stopniach gamy, to kolejno akordy:

 • durowy – zmniejszony – durowy – molowy – molowy – durowy – durowy

Stosując ten schemat do gamy A# moll otrzymamy akordy:

 1. I – A#m – złożony z dźwięków A# C# E#
 2. ii° – B#° – złożony z dźwięków B#* D# F#
 3. III – C# – złożony z dźwięków C# E# G#
 4. iv – D#m – złożony z dźwięków D# F# A#
 5. v – E#m – złożony z dźwięków E# G# B#
 6. VI – F# – złożony z dźwięków F# A# C#
 7. VII – G# – złożony z dźwięków G# B# D#

W ten sam sposób można określić również jakie akordy septymowe będą częścią tej tonacji. Schemat to:

 • m7 – m7(b5) – maj7 – m7 – m7 – maj7 – dom7

m7 – akord molowy septymowy
maj7 lub M7- akord durowy septymowy
dom7 lub 7 – akord septymowy dominantowy
m7(b5) – akord molowy septymowy z kwintą zmniejszoną (tzw. akord półzmniejszony)
dim lub ° – akord zmniejszony (diminished)

Akordy septymowe w tonacji A# moll to:

 1. I – A#m7złożony z dźwięków A# C# E# G#
 2. ii – B#m7(b5)* złożony z dźwięków B# D# F# A#
 3. III – C#maj7 / CM7 – złożony z dźwięków C# E# G# B#
 4. iv – D#m7 – złożony z dźwięków D# F# A# C#
 5. v – E#m7 – złożony z dźwięków E# G# B# D#
 6. VI – F#maj7 – złożony z dźwięków F# A# C# E#
 7. VII – G#7 – złożony z dźwięków G# B# D# F#

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w tonacjach molowych często akord zbudowany na 5-tym stopniu zastępowany jest akordem durowym. Akord ten pochodzi ze skali molowej harmonicznej, w której siódmy stopień skali został podwyższony o pół tonu. Dzięki temu uzyskany został dźwięk prowadzący, rozwiązujący się na sąsiadującej tonice.

Najpopularniejsze progresje w tonacji A# moll:

 • i – VI – III – VII (A#m – F# – C# – G#)
 • i – VI – VII (A#m – F# – G#)
 • i – iv – V – i (A#m – D#m – E# – A#m)
 • i – III – VII – iv (A#m – C# – G# – D#m)
 • i – VII – VI – V (A#m – G# – F# – E#)

*W zapisie w systemie anglosaskim występuje dźwięk B, który obniżony o pół tonu zapisuje się jako Bb. W zapisie polskim funkcjonuje dźwięk H, który obniżony o pół tonu daje B. W związku z tym Bb (ang.) = B (pol.). Na tej stronie posługuję się wyłącznie zapisem międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *