Akordy w tonacji Ab (As-dur)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji Ab (As-dur).

Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji Ab jest gama Ab durowa złożona z dźwięków:

Ab Bb C Db Eb F G

Akordy w tonacji A mogą zawierać tylko dźwięki z tej gamy. Zbudujemy je wykorzystując każdy kolejny dźwięk gamy jako dźwięk bazowy (prymę).

Aby określić jakie akordy występują w dowolnej tonacji durowej możesz zastosować schemat :

 • I ii iii IV V vi vii°

oznacza to, że akordy w tonacji durowej, zbudowane na kolejnych stopniach gamy, to kolejno akordy:

 • durowy – molowy – molowy – durowy – durowy – molowy – zmniejszony

Stosując ten schemat do gamy Ab otrzymamy akordy:

 1. I – Ab – złożony z dźwięków Ab C Eb
 2. ii – Bbm* – złożony z dźwięków Bb Db F
 3. iii – Cm – złożony z dźwięków C Eb G
 4. IV – Db – złożony z dźwięków Db F Ab
 5. V – Eb – złożony z dźwięków Eb G Bb
 6. vi – Fm – złożony z dźwięków F Ab C
 7. vii° – G° – złożony z dźwięków G Bb Db

W ten sam sposób można określić również jakie akordy septymowe będą częścią tej tonacji. Schemat to:

 • maj7 – m7 – m7 – maj7 – dom7 – m7 – m7(b5)

m7 – akord molowy septymowy
maj7 lub M7- akord durowy septymowy
dom7 lub 7 – akord septymowy dominantowy
m7(b5) – akord molowy z septymą małą i kwintą zmniejszoną (tzw. akord półzmniejszony)
dim lub ° – akord zmniejszony (diminished)

Akordy septymowe w tonacji Ab to:

 1. I – Amaj7 / AM7 – złożony z dźwięków Ab C Eb G
 2. ii – Bm7*złożony z dźwięków Bb Db F Ab
 3. iii – C#m7 – złożony z dźwięków C Eb G Bb
 4. IV – Dmaj7 / DM7 – złożony z dźwięków Db F Ab C
 5. V – E7 – złożony z dźwięków Eb G Bb Db
 6. vi – F#m7 – złożony z dźwięków F Ab C Eb
 7. vii° – G#m7(b5) – złożony z dźwięków G Bb Db F

Najpopularniejsze progresje w tonacji Ab:

 • I – IV – V → Ab – Db – Eb
 • I – vi – IV – V → Ab – Fm – Db – Eb
 • I – vi – ii – V → Ab – Fm – Bbm – Eb
 • ii – V – I → Bbm7 – Eb7 – Abmaj7

* W zapisie w systemie anglosaskim występuje dźwięk B, który obniżony o pół tonu zapisuje się jako Bb. W zapisie polskim funkcjonuje dźwięk H, który obniżony o pół tonu daje B. W związku z tym Bb (ang.) = B (pol.). Na tej stronie posługuję się wyłącznie zapisem międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *