Akordy w tonacji Ab moll (As moll)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji Ab moll.

Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji Ab moll jest gama Ab molowa naturalna złożona z dźwięków:

Ab Bb Cb Db Eb Fb Gb

Akordy w tonacji Ab moll mogą zawierać tylko dźwięki z tej gamy. Zbudujemy je wykorzystując każdy kolejny dźwięk gamy jako dźwięk bazowy (prymę).

Aby określić jakie akordy występują w dowolnej tonacji molowej możesz zastosować schemat :

 • I ii° III iv v VI VII

oznacza to, że akordy w tonacji molowej, zbudowane na kolejnych stopniach gamy, to kolejno akordy:

 • molowy – zmniejszony – durowy – molowy – molowy – durowy – durowy

Stosując ten schemat do gamy Ab moll otrzymamy akordy:

 1. I – Abm – złożony z dźwięków Ab Cb Eb
 2. ii° – Bb° – złożony z dźwięków Bb* Db Fb
 3. III – Cb – złożony z dźwięków Cb Eb Gb
 4. iv – Dbm – złożony z dźwięków Db Fb Ab
 5. v – Ebm – złożony z dźwięków Eb Gb Bb
 6. VI – Fb – złożony z dźwięków Fb Ab Cb
 7. VII – Gb – złożony z dźwięków Gb Bb Db

W ten sam sposób można określić również jakie akordy septymowe będą częścią tej tonacji. Schemat to:

 • m7 – m7(b5) – maj7 – m7 – m7 – maj7 – dom7

m7 – akord molowy septymowy
maj7 lub M7- akord durowy septymowy
dom7 lub 7 – akord septymowy dominantowy
m7(b5) – akord molowy septymowy z kwintą zmniejszoną (tzw. akord półzmniejszony)
dim lub ° – akord zmniejszony (diminished)

Akordy septymowe w tonacji Ab moll to:

 1. I – Abm7złożony z dźwięków Ab Cb Eb Gb
 2. ii – Bbm7(b5)* złożony z dźwięków Bb Db Fb Ab
 3. III – Cbmaj7 / CbM7 – złożony z dźwięków Cb Eb Gb Bb
 4. iv – Dbm7 – złożony z dźwięków Db Fb Ab Cb
 5. v – Ebm7 – złożony z dźwięków Eb Gb Bb Db
 6. VI – Fbmaj7 / FbM7 – złożony z dźwięków Fb Ab Cb Eb
 7. VII – Gb7 – złożony z dźwięków Gb Bb Db Fb

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w tonacjach molowych często akord zbudowany na 5-tym stopniu zastępowany jest akordem durowym. Akord ten pochodzi ze skali molowej harmonicznej, w której siódmy stopień skali został podwyższony o pół tonu. Dzięki temu uzyskany został dźwięk prowadzący, rozwiązujący się na sąsiadującej tonice.

Najpopularniejsze progresje w tonacji Ab moll:

 • i – VI – III – VII (Abm – Fb – Cb – Gb)
 • i – VI – VII (Abm – Fb – Gb)
 • i – iv – V – i (Abm – Dbm – Eb – Abm
 • i – III – VII – iv (Abm – Cb – Gb – Dbm)
 • i – VII – VI – V (Abm – Gb – Fb – Eb)

*W zapisie w systemie anglosaskim występuje dźwięk B, który obniżony o pół tonu zapisuje się jako Bb. W zapisie polskim funkcjonuje dźwięk H, który obniżony o pół tonu daje B. W związku z tym Bb (ang.) = B (pol.). Na tej stronie posługuję się wyłącznie zapisem międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *