Akordy w tonacji Bb (Bb-dur)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji Bb* (Bb-dur).

Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji Bb jest gama Bb durowa złożona z dźwięków:

Bb C D Eb F G A

Akordy w tonacji Bb mogą zawierać tylko dźwięki z tej gamy. Zbudujemy je wykorzystując każdy kolejny dźwięk gamy jako dźwięk bazowy (prymę).

Aby określić jakie akordy występują w dowolnej tonacji durowej możesz zastosować schemat :

 • I ii iii IV V vi vii°

oznacza to, że akordy w tonacji durowej, zbudowane na kolejnych stopniach gamy, to kolejno akordy:

 • durowy – molowy – molowy – durowy – durowy – molowy – zmniejszony

Stosując ten schemat do gamy Bb otrzymamy akordy:

 1. I – Bb*złożony z dźwięków Bb D F
 2. ii – Cm – złożony z dźwięków C E G
 3. iii – Dm – złożony z dźwięków D F A
 4. IV – Eb – złożony z dźwięków Eb G Bb
 5. V – F – złożony z dźwięków F A C
 6. vi – Gm – złożony z dźwięków G Bb D
 7. vii° – A° – złożony z dźwięków A C Eb

W ten sam sposób można określić również jakie akordy septymowe będą częścią tej tonacji. Schemat to:

 • maj7 – m7 – m7 – maj7 – dom7 – m7 – m7(b5)

Akordy septymowe w tonacji Bb to:

 1. I – Bbmaj7 / BbM7 * – złożony z dźwięków B D F A
 2. ii – Cm7 złożony z dźwięków C E G Bb
 3. iii – Dm7 – złożony z dźwięków D F A C
 4. IV – Ebmaj7 / EM7 – złożony z dźwięków Eb G Bb D
 5. V – F7 – złożony z dźwięków F A C Eb
 6. vi – Gm7 – złożony z dźwięków G Bb D F
 7. vii° –Am7(b5) – złożony z dźwięków A C Eb G

Najpopularniejsze progresje w tonacji Bb:

 • I – IV – V → Bb – Eb – F
 • I – vi – IV – V → Bb – Gm – Eb – F
 • I – vi – ii – V → Bb – Gm – Cm – F
 • ii – V – I → Cm7 – F7 – Bbmaj7

* W zapisie w systemie anglosaskim występuje dźwięk B, który obniżony o pół tonu zapisuje się jako Bb. W zapisie polskim funkcjonuje dźwięk H, który obniżony o pół tonu daje BW związku z tym Bb (ang.) = B (pol.). Na tej stronie posługuję się wyłącznie zapisem międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *