Akordy w tonacji D (D-dur)

D-dur to kolejna z tonacji durowych stosunkowo często wykorzystywanych we współczesnej muzyce rozrywkowej.

Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji D-dur jest gama D-dur złożona z dźwięków:

 D E F# G A B C#

Akordy w tonacji D-dur mogą zawierać tylko dźwięki z tej gamy.

Aby określić jakie akordy występują w dowolnej tonacji durowej możesz zastosować schemat :

 • I ii iii IV V vi vii°

oznacza to, że akordy w tonacji durowej to kolejno akordy:

 • durowy – molowy – molowy – durowy – durowy – molowy – zmniejszony

Stosując ten schemat do gamy D-dur otrzymamy akordy:

 1. I – D – złożony z dźwięków D F# A
 2. ii – Em – złożony z dźwięków E G B
 3. iii – F#m – złożony z dźwięków F# A C#
 4. IV – G – złożony z dźwięków G B D
 5. V – A – złożony z dźwięków A C# E
 6. vi – Bm* – złożony z dźwięków B D F#
 7. vii° – C#° – złożony z dźwięków C# E G

W ten sam sposób można określić również jakie akordy septymowe będą częścią tej tonacji. Schemat to:

 • maj7 – m7 – m7 – maj7 – dom7 – m7 – m7(b5)

m7 – akord molowy septymowy
maj7 lub M7- akord durowy septymowy
dom7 lub 7 – akord septymowy dominantowy
m7(b5) – akord molowy z septymą małą i kwintą zmniejszoną (tzw. akord półzmniejszony)
dim lub ° – akord zmniejszony (diminished)

Akordy septymowe w tonacji D-dur to:

 1. Dmaj7 – złożony z dźwięków D F# A C#
 2. Em7 – złożony z dźwięków D F A C
 3. F#m7 – złożony z dźwięków F# A C# E
 4. Gmaj7 – złożony z dźwięków G B D F#
 5. A7 złożony z dźwięków A C# E G
 6. Bm7* – złożony z dźwięków B D F# A
 7. C#m7(b5) złożony z dźwięków C# E G B

Najpopularniejsze progresje w tonacji D-dur:

 • I – IV – V → D G A
 • I – vi – IV – V → D Bm G A
 • I – vi – ii – V → D Bm Em A
 • ii – V – I → Em7 – A7 – Dmaj7

*W zapisie w systemie anglosaskim występuje dźwięk B, który obniżony o pół tonu zapisuje się jako Bb. W zapisie polskim funkcjonuje dźwięk H, który obniżony o pół tonu daje B. W związku z tym Bb (ang.) = B (pol.). Na tej stronie posługuję się wyłącznie zapisem międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *