Akordy w tonacji E (E-dur)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji E (E-dur).

Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji E jest gama E złożona z dźwięków:

E F# G# A B C# D#

Akordy w tonacji E-dur mogą zawierać tylko dźwięki z tej gamy. Zbudujemy je wykorzystując każdy kolejny dźwięk gamy jako dźwięk bazowy (prymę).

Aby określić jakie akordy występują w dowolnej tonacji durowej możesz zastosować schemat :

 • I ii iii IV V vi vii°

oznacza to, że akordy w tonacji durowej, zbudowane na kolejnych stopniach gamy, to kolejno akordy:

 • durowy – molowy – molowy – durowy – durowy – molowy – zmniejszony

Stosując ten schemat do gamy E-dur otzymamy akordy:

 1. I – E – złożony z dźwięków E G# B
 2. ii – F#m – złożony z dźwięków F# A C#
 3. iii – G#m – złożony z dźwięków G# B D#
 4. IV – A – złożony z dźwięków A C# E
 5. V – B* – złożony z dźwięków B D# F
 6. vi – C#m – złożony z dźwięków C# E G#
 7. vii° – D#° – dźwięki D# F# A

W ten sam sposób można określić również jakie akordy septymowe będą częścią tej tonacji. Schemat to:

 • maj7 – m7 – m7 – maj7 – dom7 – m7 – m7(b5)

m7 – akord molowy septymowy
maj7 lub M7- akord durowy septymowy
dom7 lub 7 – akord septymowy dominantowy
m7(b5) – akord molowy z septymą małą i kwintą zmniejszoną (tzw. akord półzmniejszony)
dim lub ° – akord zmniejszony (diminished)

Akordy septymowe w tonacji E-dur to:

 1. Emaj7 złożony z dźwięków E G B D
 2. F#m7 – złożony z dźwięków F# A C# E
 3. G#m7 – złożony z dźwięków G# B D# F#
 4. Amaj7 – złożony z dźwięków A C# E G#
 5. B7 – złożony z dźwięków B D# F# A
 6. C#m7 – złożony z dźwięków C# E G# B
 7. D#m7(b5) – złożony z dźwięków D# F# A C#

Najpopularniejsze progresje w tonacji E-dur:

 • I – IV – V → E A B
 • I – vi – IV – V → E C#m A B
 • I – vi – ii – V → E C#m F#m B
 • ii – V – I → F#m7 B7 Emaj7

*W zapisie w systemie anglosaskim występuje dźwięk B, który obniżony o pół tonu zapisuje się jako Bb. W zapisie polskim funkcjonuje dźwięk H, który obniżony o pół tonu daje BW związku z tym Bb (ang.) = B (pol.). Na tej stronie posługuję się wyłącznie zapisem międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *