Akordy w tonacji Eb (Es-dur)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji Eb (Es-dur)

Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji Eb jest gama Eb złożona z dźwięków:

Eb F G Ab Bb C D

Akordy w tonacji Eb mogą zawierać tylko dźwięki z tej gamy.

Aby określić jakie akordy występują w dowolnej tonacji durowej możesz zastosować schemat :

 • I ii iii IV V vi vii°

oznacza to, że akordy w tonacji durowej to kolejno akordy:

 • durowy – molowy – molowy – durowy – durowy – molowy – zmniejszony

Stosując ten schemat do gamy Eb-dur otrzymamy akordy:

 1. I – Eb – złożony z dźwięków Eb G Bb
 2. ii – Fm – złożony z dźwięków F Ab C
 3. iii – Gm – złożony z dźwięków G Bb D
 4. IV – Ab – złożony z dźwięków Ab C Eb
 5. V – Bb*złożony z dźwięków Bb D F
 6. vi – Cm – złożony z dźwięków C Eb G
 7. vii° – D° – złożony z dźwięków D F Ab

W ten sam sposób można określić również jakie akordy septymowe będą częścią tej tonacji. Schemat to:

 • maj7 – m7 – m7 – maj7 – dom7 – m7 – m7(b5)

m7 – akord molowy septymowy
maj7 lub M7- akord durowy septymowy
dom7 lub 7 – akord septymowy dominantowy
m7(b5) – akord molowy z septymą małą i kwintą zmniejszoną (tzw. akord półzmniejszony)
dim lub ° – akord zmniejszony (diminished)

Akordy septymowe w tonacji Eb-dur to:

 1. Ebmaj7 / EbM7 – złożony z dźwięków Eb G Bb D
 2. Fm7 – złożony z dźwięków F Ab C Eb
 3. Gm7 – złożony z dźwięków G Bb D F
 4. Amaj7 / AM7 – złożony z dźwięków Ab C Eb G
 5. Bb7 – złożony z dźwięków Bb D F Ab
 6. Cm7 złożony z dźwięków C Eb G Ab
 7. Dm7(b5) / D° – złożony z dźwięków D F Ab C

Najpopularniejsze progresje w tonacji Eb:

 • I – IV – V → Eb – Ab – Bb
 • I – vi – IV – V → Eb Cm Ab Bb
 • I – vi – ii – V → Eb Cm Fm Bb
 • ii – V – I → Fm7 – Bb7 – Ebmaj7

*W zapisie w systemie anglosaskim występuje dźwięk B, który obniżony o pół tonu zapisuje się jako Bb. W zapisie polskim funkcjonuje dźwięk H, który obniżony o pół tonu daje B. W związku z tym Bb (ang.) = B (pol.). Na tej stronie posługuję się wyłącznie zapisem międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *