Akordy w tonacji F# moll (Fis moll)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji F# moll.

Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji F# moll jest gama F# molowa naturalna złożona z dźwięków:

F# G# A B C# D E

Akordy w tonacji F# moll mogą zawierać tylko dźwięki z tej gamy. Zbudujemy je wykorzystując każdy kolejny dźwięk gamy jako dźwięk bazowy (prymę).

Aby określić jakie akordy występują w dowolnej tonacji molowej możesz zastosować schemat :

 • I ii° III iv v VI VII

oznacza to, że akordy w tonacji molowej, zbudowane na kolejnych stopniach gamy, to kolejno akordy:

 • molowy – zmniejszony – durowy – molowy – molowy – durowy – durowy

Stosując ten schemat do gamy F# moll otrzymamy akordy:

 1. I F#m – złożony z dźwięków F# A C#
 2. ii° G#° – złożony z dźwięków G# B D
 3. III A – złożony z dźwięków A C# E
 4. iv Bm* złożony z dźwięków B D F#
 5. v C#m – złożony z dźwięków C# E G#
 6. VI D – złożony z dźwięków D F# A
 7. VII E – złożony z dźwięków E G# B

W ten sam sposób można określić również jakie akordy septymowe będą częścią tej tonacji. Schemat to:

 • m7 – m7(b5) – maj7 – m7 – m7 – maj7 – dom7

m7 – akord molowy septymowy
maj7 lub M7- akord durowy septymowy
dom7 lub 7 – akord septymowy dominantowy
m7(b5) – akord molowy septymowy z kwintą zmniejszoną (tzw. akord półzmniejszony)
dim lub ° – akord zmniejszony (diminished)

Akordy septymowe w tonacji F# moll to:

 1. I F#m7 – złożony z dźwięków F# A C# E
 2. ii G#m7(b5) – złożony z dźwięków G# B D F#
 3. III Amaj7 / AbM7 – złożony z dźwięków A C# E G#
 4. iv Bm7* – złożony z dźwięków B D F# A
 5. v C#m7 – złożony z dźwięków C# E G# B
 6. VI Dmaj7 / DM7 – złożony z dźwięków D F# A C#
 7. VII E7 – złożony z dźwięków E G# B D

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w tonacjach molowych często akord zbudowany na 5-tym stopniu zastępowany jest akordem durowym. Akord ten pochodzi ze skali molowej harmonicznej, w której siódmy stopień skali został podwyższony o pół tonu. Dzięki temu uzyskany został dźwięk prowadzący, rozwiązujący się na sąsiadującej tonice.

Najpopularniejsze progresje w tonacji F# moll:

 • i – VI – III – VII (F#m – D – A – E)
 • i – VI – VII (F#m – D – E)
 • i – iv – V – i (F#m – Bm – C# – F#m)
 • i – III – VII – iv (F#m – A – E – Bm)
 • i – VII – VI – V (F#m – E – D – C#)

*W zapisie w systemie anglosaskim występuje dźwięk B, który obniżony o pół tonu zapisuje się jako Bb. W zapisie polskim funkcjonuje dźwięk H, który obniżony o pół tonu daje B. W związku z tym Bb (ang.) = B (pol.). Na tej stronie posługuję się wyłącznie zapisem międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *