Akordy w tonacji G (G-dur)

Poznajmy akordy występujące naturalnie w tonacji G (G-dur).

Punktem wyjścia do poznania akordów w tonacji G jest gama G durowa złożona z dźwięków:

G A B C D E F#

Akordy w tonacji G mogą zawierać tylko dźwięki z tej gamy. Zbudujemy je wykorzystując każdy kolejny dźwięk gamy jako dźwięk bazowy (prymę).

Aby określić jakie akordy występują w dowolnej tonacji durowej możesz zastosować schemat :

 • I ii iii IV V vi vii°

oznacza to, że akordy w tonacji durowej, zbudowane na kolejnych stopniach gamy, to kolejno akordy:

 • durowy – molowy – molowy – durowy – durowy – molowy – zmniejszony

Stosując ten schemat do gamy G otrzymamy akordy:

 1. I – G – złożony z dźwięków G B D
 2. ii – Am – złożony z dźwięków A C E
 3. iii – Bm*złożony z dźwięków B D F#
 4. IV – C – złożony z dźwięków C E G
 5. V – D – złożony z dźwięków D F# A
 6. vi – Em – złożony z dźwięków E G B
 7. vii° – F#° – złożony z dźwięków F# A C

W ten sam sposób można określić również jakie akordy septymowe będą częścią tej tonacji. Schemat to:

 • maj7 – m7 – m7 – maj7 – dom7 – m7 – m7(b5)

m7 – akord molowy septymowy
maj7 lub M7- akord durowy septymowy
dom7 lub 7 – akord septymowy dominantowy
m7(b5) – akord molowy z septymą małą i kwintą zmniejszoną (tzw. akord półzmniejszony)
dim lub ° – akord zmniejszony (diminished)

Akordy septymowe w tonacji G to:

 1. I – Gmaj7 / GM7 – złożony z dźwięków G B D F#
 2. ii – Am7 – złożony z dźwięków A C E G
 3. iii – Bm7 – złożony z dźwięków B D F# A
 4. IV – Cmaj7 / CM7 – złożony z dźwięków C E G B
 5. V – D7 – złożony z dźwięków D F# A C
 6. vi – Em7 – złożony z dźwięków E G B D
 7. vii° – F#m7(b5) – złożony z dźwięków F# A C E

Najpopularniejsze progresje w tonacji G:

 • I – IV – V → G – C- D
 • I – vi – IV – V → G Em C D
 • I – vi – ii – V → G Em Am D
 • ii – V – I → Am7 – D7– Gmaj7

*W zapisie w systemie anglosaskim występuje dźwięk B, który obniżony o pół tonu zapisuje się jako Bb. W zapisie polskim funkcjonuje dźwięk H, który obniżony o pół tonu daje B. W związku z tym Bb (ang.) = B (pol.). Na tej stronie posługuję się wyłącznie zapisem międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *